Bài 24: Biểu đồ

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 24: BIỂU ĐỒ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 26 – Bài 24: Biểu đồ

Bài 1 trang 26 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

Các con của 5 gia đình

a) Có ….. Gia đình chỉ có 1 con, đó là gia đình: …..…..…..…..…..…..

b) Gia đình …..…..…..có 2 con gái và gia đình …..…..…..có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có ….. con trai và ….. con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là : …..…..…..…..…..…..

e) Cả 5 gia đình có ….. người con trong đó có ….. con trai và ….. con gái.

Lời giải:

a) Có 2 Gia đình chỉ có 1 con, đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là : cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó có 4 con trai và bốn con gái.

Bài 2 trang 26 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

Các môn thể thao khối bốn tham gia

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

b) Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và lớp 4B.

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao.

Lời giải:

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao. S

b) Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua. Đ

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và lớp 4B. Đ

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao. S

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*