Bài 27: Luyện tập chung

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 27: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 31, 32 – Bài 27: Luyện tập chung

Bài 1 trang 31 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Hãy khoanh tròn vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:

A. 202 020         B. 2 202 020         C. 2 002 020         D. 20 020 020

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 300 00         B. 3 000         C. 300         D. 3

c) Số lớn nhất trong các số 725 369, 725 693, 725 936, 725 396 là:

A. 725 369         B. 725 693         C. 725 936         D. 725 396

d) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 tấn 75kg = ……. Giây là :

A. 32         B. 230         C. 150         D. 90

e) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 phút 30 giây = ……giây là :

A. 32         B. 230         C. 150         D. 90

Lời giải:

a) Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:

D. 20 020 020

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

B. 3 000

c) Số lớn nhất trong các số 725 369, 725 693, 725 936, 725 396 là:

C. 725 936

d) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 tấn 75kg = ……. Giây là :

C. 150

e) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 phút 30 giây = ……giây là :

C. 150

Bài 2 trang 31 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối lớp Bốn ở một trường tiểu học :

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết vào chỗ chấm :

a) Lớp 4A có ……… học sinh tập bơi

b) Lớp 4B có ……… học sinh tập bơi

c) Lớp ……… có nhiều học sinh tập bơi nhất

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn lớp 4A là ………học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có ……… học sinh tập bơi.

Lời giải:

a) Lớp 4A có 16 học sinh tập bơi

b) Lớp 4B có 10 học sinh tập bơi

c) Lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn lớp 4A là 6 học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có 15 học sinh tập bơi.

Bài 3 trang 32 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét ?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ hai là:

40 + 20 = 60 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ ba là:

(60 + 40) : 2 = 50 (km)

Đáp số : 50km

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*