✅ Bài 28: Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 28: TỰ KIỂM TRA

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 33, 34 – Bài 28: Tự kiểm tra

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu tar lời đúng A, B, C, D (là đáp số , kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 33 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Số “ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là:

A. 3 000 000 25 000 674      B. 3 000 000 25 674

C. 3 025 674      D. 325 674

Lời giải:

Đáp án đúng là :C. 3 025 674

Bài 2 trang 33 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Số lớn nhất trong các số 5698, 5968, 6589, 6859 là:

A. 5698       B. 5968

C.6589       D. 6859

Lời giải:

Đáp án đúng là : D. 6859

Bài 3 trang 33 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Trong các số dưới đây, số có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là :

A. 65 324       B. 56 834

C. 36 254       D. 425 634

Lời giải:

Đáp án đúng là:B. 56 834

Bài 4 trang 33 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Cho biết : 8586 = 8000 + 500 + ………… + 6. Số thích hợp vào ô trống là :

A. 586         B. 180

C. 80         D. 58

Lời giải:

Đáp án đúng: C. 80

Bài 5 trang 33 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 tấn 85kg = … kg là :

A. 485      B. 4850

C. 4085      D. 4058

Lời giải:

Đáp án đúng là :C. 4085

Phần 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số cây đã trồng trong 3 năm của một trường tiểu học :

Bài 1 trang 34 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Năm 2010 đã trồng được: ………..cây.

Năm 2011 đã trồng được: ……….. cây.

Năm 2012 đã trồng được: ……….. cây.

b) Năm ……….. nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Lời giải:

a) Năm 2010 đã trồng được: 400 cây.

Năm 2011 đã trồng được: 500 cây.

Năm 2012 đã trồng được: 600 cây.

b) Năm 2012 nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Bài 2 trang 34 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45km, giờ thứ hai chạy được 54km, giờ thứ ba chạy được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Tóm tắt

Lời giải:

Quãng đường ô tô chạy trong 3 giờ:

45 + 54 + 48 = 147 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:

147 : 3 = 49 (km)

Đáp số : 49 km

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*