Bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 5 – Bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 1 trang 5 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính :

Lời giải:

Bài 3 trang 5 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tìm x, biết:

a) x + 527 = 1892     b) x − 631 = 361

c) x × 5 = 1085     d) x : 5 = 187

Lời giải:

a) x + 527 = 1892

x = 1892 – 527

x = 1365

b) x – 631 = 361

x = 361 + 631

x = 992

c) x × 5 = 1085

x = 1085 : 5

x = 217

d) x : 5 = 187

x = 187 × 5

x = 935

Bài 4 trang 5 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 = 16 (học sinh)

Số học sinh có trong 6 hàng là:

16 × 6 = 96 (học sinh)

Đáp số : 96 học sinh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*