Bài 30: Bảng nhân 7

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 30: BẢNG NHÂN 7

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 – Bài 30: Bảng nhân 7

Bài 1 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

7 x 2 = …..       7 x 5 = …..       7 x 6 = …..       0 x 7 = …..

7 x 4 = …..       7 x 3 = …..       7 x 9 = …..       7 x 0 = …..

7 x 8 = …..       7 x 1 = …..       7 x 10 = …..       1 x 7 = …..

Lời giải:

7 x 2 = 14       7 x 5 = 35       7 x 6 = 42       0 x 7 = 0

7 x 4 = 28       7 x 3 = 21       7 x 9 = 63       7 x 0 = 0

7 x 8 = 56       7 x 1 = 7       7 x 10 =70       1 x 7 = 7

Bài 2 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Bài 3 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có học sinh. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lời giải:

Số học sinh có trong 5 tổ là:

      7 x 5 = 35 ( học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Bài 4 trang 39 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đếm thêm 7 rồi viết mỗi số thích hợp ô dưới mỗi gạch của tia số:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*