✅ Bài 31: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 31: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 40 – Bài 31: Luyện tập

Bài 1 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

7 x 9 = …..       7 x 2 = …..       7 x 5 = …..       7 x 0 = …..

7 x 8 = …..       7 x 3 = …..       7 x 6 = …..       7 x 1 = …..

7 x 7 = …..       7 x 4 = …..       7 x 10 = …..       1 x 7 = …..

Lời giải:

7 x 9 = 63       7 x 2 = 14       7 x 5 = 35       7 x 0 = 0

7 x 8 = 56       7 x 3 = 21       7 x 6 = 42       7 x 1 = 7

7 x 7 = 49       7 x 4 = 28       7 x 10 =70       1 x 7 = 7

Bài 2 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

7 x 2 = 2 x [7]      6 x 7 = 7 x [6]        3 x 7 = [7] x 3

7 x 5 = 5 x [7]      4 x 7 = 7 x [4]        7 x 0 = [0] x 7

Bài 3 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính:

a) 7 x 6 + 18 = …………

                   = …………

b) 7 x 3 + 29 = …………

                   = …………

c) 7 x 10 + 40 = …………

                   = …………

d) 7 x 8 + 38 = …………

                   = …………

Lời giải:

a) 7 x 6 + 18 = 42 + 18

                   = 60

b) 7 x 3 + 29 = 21 + 29

                   = 50

c) 7 x 10 + 40 = 70 + 40

                   = 110

d) 7 x 8 + 38 = 56 + 38

                   = 94

Bài 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi túi có 7kg ngô. Hỏi một chục túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-gam có trong 10 túi ngô là:

      7 x 10 = 70 (kg)

Đáp số: 70kg

Bài 5 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 ; 35 ; 42 ; ….. ; ….. ; …..; ……

b) 63 ; 56 ; 49 ; ….. ; ….. ; ….. ; ……

Lời giải:

a) 25 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 70.

b) 63 ; 56 ; 49 ; 42 ; 35 ; 28 21.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*