Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 34: BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 40 – Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ

Bài 1 trang 40 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu : Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10.

Nếu a = 8, b = 5, c =2 thì: a + b + c = …………………………..

a – b – c = …………………………..

a × b × c = …………………………..

Lời giải:

Nếu a = 8, b = 5, c =2 thì: a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15.

a – b – c = 8 – 5 -2 = 1.

a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80.

Bài 2 trang 40 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu ):

abca + b + ca × b × c(a +b) × c
23492420
526
643
1052
1640

Lời giải:

abca + b + ca × b × c(a +b) × c
23492420
526136042
643137230
10521710030
16402000

Bài 3 trang 40 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu ):

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c) = …………………………..

Và a – b – c = …………………………..

Lời giải:

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c) = 12 – ( 6 + 2) = 4.

Và a – b – c = 12 – 6 – 2 = 4.

Bài 4 trang 40 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Cho biết a, b , c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức : a + b + c = ……………………………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức : a + b + c = …………………………..

Lời giải:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức : a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức : a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*