✅ Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4.2/5 - (5 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 35: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 41 – Bài 35: Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Bài 1 trang 41 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu : 25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19

= 30 + 19

= 49

a) 72 + 9 + 8

b)37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4

d)85 + 99 + 1

e) 67 + 98 + 33

Lời giải:

a) 72 + 9 + 8 = ( 72 + 8 ) + 9

= 80 + 9

= 89

b)37 + 18 + 3 = ( 37 + 3 ) + 18

= 40 + 18

= 58

c) 48 + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

= 48 + 30

= 78

d)85 + 99 + 1 = 85 + ( 99 + 1 )

= 85 + 100 = 185

e) 67 + 98 + 33 = ( 67 + 33 ) + 98

= 100 + 98 = 198

Bài 2 trang 41 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải:

a) 145 + 86 + 14 + 55 = ( 145 + 55 ) + (86 + 14 )

= 200 + 100

= 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ( 1+9 +2 + 8) + ( 3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

= 20 + 20 + 5

= 45

Bài 3 trang 41 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*