✅ Bài 38: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 38: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 44 – Bài 38: Luyện tập

Bài 1 trang 44 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

b) Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Lời giải:

a)

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số bé là:

73 – 29 = 44

Số bé là:

44 : 2 = 22

Đáp số: Số bé 22

b)

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số lớn là:

95 + 47 = 142

Số lớn là:

142 : 2 = 71

Đáp số: Số lớn 71

Bài 2 trang 44 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa?

Lời giải:

Tóm tắt

Cửa hàng có: 360m vải

Số vải hoa ít hơn số vải khác là 40m

Số vải hoa có: ….m?

Bài giải

Hai lần số mét vải màu các loại là:

360 + 40 = 400 (m)

Số mét vải màu các loại có trong cửa hàng là:

400 : 2 = 200 (m)

Số mét vải hoa có trong cửa hàng là:

200 – 40 = 160 (m)

Đáp số: Vải hoa 160m

Bài 3 trang 44 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ….

a) 2 tấn 500kg = ………… kg

2 yến 6kg = …………kg

2 tạ 40kg = ………… kg

b) 3 giờ 10 phút = ………… phút

4 giờ 30 phút = ………… phút

1 giờ 5 phút = ………… phút

Lời giải:

a) 2 tấn 500kg = 2500 kg

2 yến 6kg = 26 kg

2 tạ 40kg = 240 kg

b) 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ 30 phút = 270 phút

1 giờ 5 phút = 65 phút

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*