Bài 39: Luyện tập chung

4.2/5 - (4 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 39: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 45 – Bài 39: Luyện tập chung

Bài 1 trang 45 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

47985 + 26087

93862 – 25836

87254 + 5508

10000 – 6565

Lời giải:

Bài 2 trang 45 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99

Lời giải:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23) = 250 + 200 = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97) = 100 + 100 + 100 = 300

Bài 3 trang 45 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Hai lần ô tô lớn chở được là:

16 + 4 = 20 (tấn)

Ô tô lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé 6 tấn

Ô tô lớn 10 tấn

Bài 4 trang 45 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số tuổi của chị cách đây 4 năm:

24 + 8 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của chị cách đây 4 năm là:

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của em cách đay 4 năm là:

16 – 8 = 8 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*