✅ Bài 38: Tìm số chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 38: TÌM SỐ CHIA

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 47 – Bài 38: Tìm số chia

Bài 1 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi:

Bài 2 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x

a) 12 : x = 3       b) 21 : x = 7       c) 30 : x = 3

…………….          ……………….          ………………

…………….          ……………….          ………………

…………….          ……………….          ………………

d) X : 7 = 4       e) 20 : x = 5       f) X x 6 = 42

…………….          ……………….          ………………

…………….          ……………….          ………………

…………….          ……………….          ………………

Lời giải:

a) 12 : x = 3

     X = 12 : 3

     X = 4

b) 21 : x = 7

     X = 21 : 7

     X = 3

c) 30 : x = 3

     X = 30 : 3

     X = 10

d) X : 7 = 4

     X = 4 x 7

     X = 28

e) 20 : x = 5

     X = 20 : 5

     X = 4

f) X x 6 = 42

     X = 42 : 6

     X = 7

Bài 3 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết một phép chia:

a) Có số chia bằng thương: …………………………….

b) Có số bị chia bằng số chia: …………………………

c) Có số bị chia bằng thương: ………………………….

Lời giải:

a) Có số chia bằng thương: 25 : 5 = 5.

b) Có số bị chia bằng số chia: 25 : 25 = 1.

c) Có số bị chia bằng thương: 5 : 1 = 5.

Bài 4 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*