Bài 39: Luyên tập

5/5 - (3 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 39: LUYÊN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 48 – Bài 39: Luyện tập

Bài 1 trang 48 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x

a) X + 15 = 20        b) X – 18 = 16        c) 72 – x = 50

      …………….          ……………….          ………………

      …………….          ……………….          ………………

      …………….          ……………….          ………………

d) X x 7 = 42        e) X : 7 = 5        f) 49 : x = 7

      …………….          ……………….          ………………

      …………….          ……………….          ………………

      …………….          ……………….          ………………

Lời giải:

a) X + 15 = 20

       X = 20 – 15

       X = 5

b) X – 18 = 16

       X = 16 + 18

       X = 34

c) 72 – x = 50

       X = 72 -50

       X =22

d) X x 7 = 42

       X= 42 : 7

       X = 6

e) X : 7 = 5

       X = 5 x 7

       X = 35

f) 49 : x = 7

       X = 49: 7

       X = 7

Bài 2 trang 48 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

36 x 4       50 x 3       22 x 6       35 x 4

………      ………..      ……….      ………..

………      ………..      ……….      ………..

………      ………..      ……….      ………..

46 : 2       96 : 3       60 : 3       88 : 4

………      ………..      ……….      ………..

………      ………..      ……….      ………..

………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Lời giải:

Số chiếc đồng hồ đã bán là:

      24 : 6 = 4 (đồng hồ)

Đáp số: 4 đồng hồ

Bài 4 trang 48 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số dưa trong phép chia 38 : 5 là:

A. 1        B. 2        C. 3        D. 4

Lời giải:

Số dưa trong phép chia 38 : 5 là: C. 3

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*