Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc

3.7/5 - (3 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 41: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 47 – Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 1 trang 47 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

A. Hình 1      B. Hình 3      C. Hình 2     D. Hình 4

Lời giải:

Đáp án đúng là :A. Hình 1

Bài 2 trang 47 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:………………

Lời giải:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

Cặp cạnh AB và AD vuông góc với nhau

Cặp cạnh BA và BC vuông góc với nhau

Cặp cạnh CB và CD vuông góc với nhau

Cặp cạnh DA và DC vuông góc với nhau

Bài 3 trang 47 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Dùng e ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm:

Lời giải:

a)

Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau

Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau

b)

Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

Bài 4 trang 47 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào chỗ chấm:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:…………..

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: ……………….

Lời giải:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:cạnh AD cắt cạnh AB

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA vuông góc với cạnh DC ; cạnh CB vuông góc với cạnh CD

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*