Bài 42: Hai đường thẳng song song

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 42: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 49, 50 – Bài 42: Hai đường thẳng song song

Bài 1 trang 49 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

a)Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: ………………………………………

Lời giải:

a)Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC, cặp cạnh AD và BC

b)Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP, cặp cạnh MQ và NP.

Bài 2 trang 49 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: ………………………………………

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: ………………………………………

Lời giải:

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: Cặp cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DA và CB

Bài 3 trang 50 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : ………………………………………

– Hình DEGHI là: ………………………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: ………………………………………

– Hình DEGHI là: ………………………………………

Lời giải:

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : cặp cạnh MN và QP.

– Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và QP, cạnh QM và QP

– Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG.

Bài 4 trang 50 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*