Bài 44: Luyên tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 44: LUYÊN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 53 – Bài 44: Luyện tập

Bài 1 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5m 3dm = …..dm

      9m 2dm = …..dm

      8dm 1cm = …..cm

b) 7m 12cm = …..cm

      4m 5cm = …..cm

      3m 2dm = …..cm

Lời giải:

a) 5m 3dm = 53dm

      9m 2dm = 92dm

      8dm 1cm = 81cm

b) 7m 12cm = 712cm

      4m 5cm = 405cm

      3m 2dm = 320cm

Bài 2 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 25dam + 42dam = …..dam

     83hm – 75hm = …..hm

     13km x 5 = …..km

b) 672m + 314m = …..m

     475dm – 56dm = …..dm

     48cm : 6 = …..cm

Lời giải:

a) 25dam + 42dam = 67dam

     83hm – 75hm = 8hm

     13km x 5 = 65km

b) 672m + 314m = 986m

     475dm – 56dm = 419dm

     48cm : 6 = 8cm

Bài 3 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là:

A. 505cm       B. 515cm        C.550cm        D. 551cm

Lời giải:

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là: 505 cm

Chọn đáp án A

Bài 4 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Ba bạn An, Bình, Cường thi ném bóng. An ném xa 4m 52cm, Bình ném xa 450cm, Cường ném xa 4m 6dm. Hỏi:

a) Ai ném được xa nhất?

b) Cường ném được xa hơn An bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt

An ném        : 452cm

Bình ném    : 450cm

Cường ném : 460cm

Lời giải:

a) Cường ném xa nhất.

b) Cường ném xa hơn An là:

      460 – 452 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*