Bài 43: Bảng đơn vị đo độ dài

3.4/5 - (5 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 43: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 52, 53 – Bài 43: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

1km = …..m 1m = …..mm

1hm = …..m 1m = …..cm

1dam = …..m 1m = …..dm

1km = …..hm 1dm = …..mm

1hm = …..dam 1cm = …..mm

Lời giải:

1km = 1000m 1m = 1000mm

1hm = 100m 1m = 100cm

1dam = 10m 1m = 10dm

1km = 10hm 1dm = 100mm

1hm = 10dam 1cm = 10mm

Bài 2 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

5dam = ……m 2m = ……dm

7hm = ……m 4m = ……cm

3hm = ……m 6cm = ……mm

6dam = ……m 8dm = ……cm

Lời giải:

5dam = 50m 2m = 20dm

7hm = 700m 4m = 400cm

3hm = 300m 6cm = 60mm

6dam = 60m 8dm = 80cm

Bài 3 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu 26m x 2 = 52m 69cm : 3 = …..cm

 25dam x 2 = .....dam     48m : 4 = .....m

 18hm x 4 = .....hm       84dm : 2 = .....dm

 82km x 5 = .....km      66mm : 6 = .....mm

Lời giải:

 25dam x 2 = 50dam     48m : 4 = 12m

 18hm x 4 = 72hm       84dm : 2 = 42dm

 82km x 5 = 410km      66mm : 6 = 11mm

Bài 4 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu Xăng-ti-mét?

Lời giải:

Hùng cao hơn Tuấn là:

     142 – 136 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*