Bài 47: Luyên tập chung

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 47: LUYÊN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 56 – Bài 47: Luyện tập chung

Bài 1 trang 56 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

6 x 6 = …..       63 : 7 = …..       7 x 5 = …….       6 x 7 = …..

7 x 7 = …..       48 : 6 = …..       35 : 7 = …..       42 : 6 = …..

5 x 5 = …..       49 : 7 = …..       35 : 5 = …..       42 : 7 = …..

Lời giải:

6 x 6 = 36       63 : 7 = 9       7 x 5 = 35       6 x 7 = 42

7 x 7 = 49       48 : 6 = 8       35 : 7 = 5       42 : 6 = 7

5 x 5 = 25       49 : 7 = 7       35 : 5 = 7       42 : 7 = 6

Bài 2 trang 56 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 14 x 6       20 x 5       34 x 7       66 x 6

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

b) 86 : 2       63 : 3       80 : 4       83 : 4

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 3 trang 56 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6m 5dm = …..dm            1m 65cm = …..cm

3m 3dm = …..dm            5m 10cm = …..cm

2m 9dm = …..dm            2m 2cm = …..cm

Lời giải:

6m 5dm = 65dm            1m 65cm = 165cm

3m 3dm = 33dm            5m 10cm = 510cm

2m 9dm = 29dm            2m 2cm = 202cm

Bài 4 trang 56 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 12kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp 4 lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa hàng đó bán được là:

      12 x 4 = 48 (kg)

Đáp số: 48 kg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*