✅ Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 TỰ KIỂM TRA

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 57 – Tự kiểm tra

Bài 1 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

6 x 4 = …..       12 : 6 = …..       7 x 3 = …..       63 : 7 = …..

7 x 5 = …..       42 : 7 = …..       6 x 8 = …..       48 : 6 = …..

6 x 6 = …..       28 : 7 = …..       7 x 8 = …..       49 : 7 = …..

Lời giải:

6 x 4 = 24       12 : 6 = 2       7 x 3 = 21       63 : 7 = 9

7 x 5 = 35       42 : 7 = 6       6 x 8 = 48       48 : 6 = 8

6 x 6 = 36       28 : 7 = 4       7 x 8 = 56       49 : 7 = 7

Bài 2 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 14 x 6       30 x 7       84 : 4       66 : 3

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 3 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Điền > < =

3m 50cm ….. 3m 45cm        5m 75cm ….. 5m 80cm

2m 40cm ….. 240cm        7m 2cm ….. 702cm

8m 8 cm ….. 8m 80cm        9m 90cm ….. 909cm

Lời giải:

3m 50cm > 3m 45cm        5m 75cm < 5m 80cm

2m 40cm = 240cm        7m 2cm = 702cm

8m 8 cm < 8m 80cm        9m 90cm > 909cm

Bài 4 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được nhiều gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả?

Tóm tắt

Lời giải:

Số cam mẹ hái được là:

    14 x 2 = 28 (quả)

Đáp số: 28 quả.

Bài 5 trang 57 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: a) Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm:

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng AB:

Lời giải:

a) Dùng thước đo đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*