Bài 49: Nhân với số có một chữ số

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 49: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 59 – Bài 49: Nhân một số với một chữ số

Bài 1 trang 59 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

Bài 2 trang 59 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

a) 9341 × 3 – 12537

b) 43415 + 2537 × 5

c) 453 × 7 + 12673

d) 82375 – 4975 × 9

Lời giải:

a) 9341 3 – 12537 = 28023 – 12537

= 15486

b) 43415 + 2537 5 = 43415 + 12685

= 56100

c) 453 7 + 12673 = 3171 + 12673

= 15844

d) 82375 – 4975 9 = 82375 – 44775

= 37600

Bài 3 trang 59 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuông

Lời giải:

a) Một hình vuông

Bài 4 trang 59 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*