Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 50: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 60 – Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài 1 trang 60 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Lời giải:

a) 125 × 6 = 6 × 125

b) 364 × 9 = 9 × 364

c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34

d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

Bài 2 trang 60 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính theo mẫu:

Mẫu: 5 × 4123 = 4123 × 5 = 20615

a) 6 × 125

b) 9 × 1937

c) 6 × 2357

d) 8 × 3745

e) 7 × 9896

Lời giải:

a) 6 × 125 = 125 × 6 = 750

b) 9 × 1937 = 1937 × 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 × 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8= 29960

e) 7 × 9896 = 9896 × 7 = 69272

Bài 3 trang 60 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

A. 5 hình chữ nhật

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 9 hình chữ nhật

Bài 4 trang 60 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau?

Lời giải:

Có thể ghép thành 12 họ tên khác nhau: Nghĩa là ta lấy họ ghép lần lượt với các tên

Ví dụ: Họ Nguyễn, Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung

Làm tương tự với họ Trần, Lê.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*