Bài 50: Tổng nhiều số thập phân

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 62, 63 – Bài 50: Tổng nhiều số thập phân

Bài 1 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

28,16 + 7,93 + 4,05

6,7 + 19,74 + 38

0,92 + 0,77 + 0,64

Bài 2 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

abc(a + b) + ca + (b+ c)
7,93,82,2(7,9 + 3,8) + …..= …..7,9 + (3,8 + …..) = …..
5,412,560,44

Nhận xét: (a + b) + c = a + (….. + …..)

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với …………………….

Bài 3 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 6,9 + 8,75 + 3,1 = (6,9 + 3,1) + 8,75 = …………………….

b) 4,67 + 5,88 + 3,12 = 4,67 + (5,88 + 3,12) = …………………….

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81 = ( 0,75 + 2,25) + (1,19 + 0,81) = ……………

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*