Bài 51: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 51: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 63, 64 – Bài 51: Luyện tập

Bài 1 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

23,75 + 8,42 + 19,83

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

Bài 2 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,96 + 4,58 + 3,04

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4

c) 8,69 + 2,23 + 4,77

Bài 3 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Điền dấu “> < =” vào chỗ chấm:

5,89 + 2,34 …. 1,76 + 6,48

8,36 + 4,97…. 8,97 + 4,36

14,7 + 5,6 ….9,8 + 9,75

Bài 4 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7m vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số vài bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*