✅ Bài 51: Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 51: NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, …

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 61 – Bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…

Bài 1 trang 61 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính nhẩm:

a) 27 × 10 = ……;   72 × 100 =……;   14 × 1000 =……

86 × 10 = ……;    103 × 10 =……;   452 × 1000 =……

358 × 10 = ……;   1977 × 100 =……;    300 × 1000 =……

b) 80 : 10 = ……;   400 : 100 =……   ;6000 : 1000 =……

300 : 10 = ……;     4000 : 100 =……   ;60000 : 1000 =……

2000 : 10 =……;     40000 : 100 =……   ;600000 : 1000 =……

c) 64 × 10 =……;    32 × 100 =……;    95 × 1000 =……

640 : 10 =……;     3200 : 100 =……;    95000 : 1000 =……

Lời giải:

a) 27 × 10 = 270;    72 × 100 = 7200;    14 × 1000 = 14000

86 × 10 = 860;     103 × 10 = 10300;    452 × 1000 = 452000

358 × 10 = 3580;     1977 × 100 = 197700;    300 × 1000 = 300000

b) 80 :10 = 8;     400 : 100 = 4    ;6000 : 1000 = 6

300 : 10 = 30;     4000 : 100 = 40    ; 60000 : 1000 = 60

2000 :10 = 200;     40000 :100 = 400    ;600000 : 1000 = 600

c) 64 × 10 = 640;    32 × 100 = 3200;    95 × 1000 = 95000

640 : 10 = 64;     3200 : 100 = 32;    95000 : 1000 = 95

Bài 2 trang 61 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

a) 63 × 100 : 10

b) 960 × 1000 : 100

c) 79 × 100 : 10

d) 90000 : 1000×10

Lời giải:

a) 63 × 100 : 10 = 6300 : 10 = 630

b)960 × 1000 : 100 = 960000 : 100 = 9600

c)79 × 100 : 10 = 7900 : 10 = 790

d)90000 : 1000 × 10 = 90 × 10 = 900

Bài 3 trang 61 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

4500 = …… × 100

9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

70000 = …… × 100

70000 = …… × 10

b) 8000 = …… × 1000

800 = …… × 100

80 = …… × 10

d) 2020000 = …… × 10000

2020000 = 2020 × ……

2020000 = …… × 10

Lời giải:

a) 160 = 16 × 10

4500 = 45 × 100

9000 = 9 × 1000

c) 70000 = 70 × 1000

70000 = 700 × 100

70000 = 7000 × 10

b) 8000 = 8 × 1000

800 = 8 × 100

80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

2020000 = 2020 × 1000

2020000 = 202000 × 10

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*