✅ Bài 54: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 54: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 64 – Bài 54: Luyện tập

Bài 1 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Thừa số234107160124108
Thừa số23548
Tích

Lời giải:

Thừa số234107160124108
Thừa số23548
Tích468321800496864

Bài 2 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x:

a)   X : 8 = 101

       ………………..

       ………………..

b)   X : 5 = 117

       ………………..

       ………………..

c)   X : 3 = 282

       ………………..

       ………………..

Lời giải:

a)   X : 8 = 101

       X = 101 x 8

       X = 808

b)   X : 5 = 117

       X = 117 x 5

       X = 585

c)   X : 3 = 282

       X = 282 x 3

       X = 846

Bài 3 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một đội trồng được 205 cây. Hỏi 3 đội trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt

Lời giải:

Ba đội trồng được số cây là:

       205 x 3 = 615 (cây)

Đáp số: 615 cây

Bài 4 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cửa hàng có 5 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 150l dầu. Người ta bán đi 345l dầu. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Có   : 5 thùng dầu, mỗi thùng có 150l dầu

Bán : 345l dầu

Còn : …l dầu?

Lời giải:

Số lít dầu có trong cửa hàng là:

       150 x 5 = 750 (lít)

Số dầu còn lại trong cửa hàng là:

       750 – 345 = 405 (lít)

Đáp số: 405 lít

Bài 5 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết theo mẫu:

Số đã cho24328896
Gấp 8 lần24 x 8 = 192
Giảm 8 lần24 : 8 = 3

Lời giải:

Số đã cho24328896
Gấp 8 lần24 x 8 = 19232 x 8 = 25688 x 8 = 70496 x 8 = 768
Giảm 8 lần24 : 8 = 332 : 8 = 488 : 8 = 1196 : 8 = 12

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*