Bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 55: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 – Bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số hình tròn ở hàng trên gấp ….. lần số hình tròn ở hàng dưới

Lời giải:

a) Số hình tròn ở hàng trên gấp 3 lần số hình tròn ở hàng dưới

b) Số hình tròn ở hàng trên gấp 4 lần số hình tròn ở hàng dưới

Bài 2 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên?

Tóm tắt

Lời giải:

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:

      21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Bài 3 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một con chó cân nặng 15kg, một con thỏ nặng 3kg. Hỏi con chó cân nặng gấp mấy lần con thỏ?

Tóm tắt

Lời giải:

Con chó cân nặng gấp con thỏ số lần là:

      15 : 3 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.

Bài 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) Chu vi tam giác ABC:

Lời giải:

a) Chu vi tam giác ABC:

AC + CB + BA = 3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Chu vi hình vuông MNPQ:

MN + NP + PQ + QM = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*