Bài 56: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000, …

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 56: NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, …

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 70 – Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Bài 1 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba… chữ số

b) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba… chữ số

Bài 2 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính nhẩm:

a,4,08 × 10 = ……….       b) 23,013 × 100 = ……….

0,102 × 10 = ……….       8,515 × 100 = ……….

c) 7 ,318 × 1000 = ……….

4,57 × 1000 = ……….

Bài 3 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị bằng mét:

1,2075km = ……….m       0,452hm =……….m

12,075km =……….m       10,241dam =……….m

Bài 3 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị bằng mét:

1,2075km = ……….m       0,452hm =……….m

12,075km =……….m       10,241dam =……….m

Bài 4 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô- mét?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*