Bài 57: Luyện tập

3.5/5 - (4 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 57: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 70, 71 – Bài 57: Luyện tập

Bài 1 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính nhẩm:

a, 4,08 × 10 = ……….       b) 45,81 × 100 = ……….

21,8 × 10 =……….       9,475 × 100 = ……….

c) 2,6843 × 1000 =……….

0,8341 × 1000 =……….

Bài 2 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

12,6 × 80

75,1 × 300

25,71 × 40

42,25 × 400

Bài 3 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km, trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki – lô –mét?

Bài 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tìm số tự nhiên x bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho 2,6 × x > 7

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*