Bài 57: Nhân một số với một hiệu

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 57: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 – Bài 57: Nhân một số với một hiệu

Bài 1 trang 67 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

a) 645 × (30 – 6)

278 × (50 – 9)

b) 137 × 13 – 137 × 3

538 × 12 – 538 × 2

Lời giải:

a) 645 × (30 – 6 ) = 645 × 30 – 645 × 6

= 19350 – 3870

= 15480

278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

= 13900 – 2502

= 11398

b) 137 × 13 – 137 × 3 = 137 × (13 – 3 )

= 137 × 10

= 1370

538 × 12 – 538 × 2 = 538 × (12 – 2 )

= 538 × 10

= 5380

Bài 2 trang 67 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

340 × 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

280 × 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

9 × 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Bài 3 trang 67 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg. hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số tạ gạo một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô là:

(480 – 50 ) × 50 = 21500 (kg) = 215 (tạ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*