Bài 58: Luyên tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 58: LUYÊN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 – Bài 58: Luyện tập

Bài 1 trang 68 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

8 x 2 = …….       8 x 3 = …….       8 x 4 = …….       8 x 5 = …….

16 : 8 = …..       24 : 8 = …..       32 : 8 = …..       40 : 8 = …..

8 x 6 = …….       8 x 7 = …….       8 x 8 = …….       8 x 9 = …….

48 : 8 = …..       56 : 8 = …..       64 : 8 = …..       72 : 8 = …..

Lời giải:

8 x 2 = 16       8 x 3 = 24       8 x 4 = 32       8 x 5 = 40

16 : 8 = 2       24 : 8 = 3       32 : 8 = 4       40 : 8 = 5

8 x 6 = 48       8 x 7 = 56       8 x 8 = 64       8 x 9 = 72

48 : 8 = 6       56 : 8 = 7       64 : 8 = 8       72 : 8 = 9

Bài 2 trang 68 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

32 : 8 = …….      40 : 8 = …….      48 : 8 = …….      56 : 8 = …….

32 : 4 = …….      40 : 5 = …….      48 : 6 = …….      56 : 7 = …….

Lời giải:

32 : 8 = 4       40 : 8 = 5       48 : 8 = 6       56 : 8 = 7

32 : 4 = 8       40 : 5 = 8       48 : 6 = 8       56 : 7 = 8

Bài 3 trang 68 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại và 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-gam gạo sau khi bán còn lại là:

       58 – 18 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi là:

       40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*