Bài 57: Bảng chia 8

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 57: BẢNG CHIA 8

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 67 – Bài 57: Bảng chia 8

Bài 1 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số bị chia8162432404856647280
Số chia8888888888
Thương

Lời giải:

Số bị chia8162432404856647280
Số chia8888888888
Thương12345678910

Bài 2 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

8 x 2 = ……       8 x 4 = ……       8 x 7 = ……       8 x 5 = ……

16 : 8 = …..       32 : 8 = …..       56 : 8 = …..       40 : 8 = …..

16 : 2 = …..       32 : 4 = …..       56 : 7 = …..       40 : 5 = …..

Lời giải:

8 x 2 = 16       8 x 4 = 32       8 x 7 = 56       8 x 5 = 40

16 : 8 = 2       32 : 8 = 4       56 : 8 = 7       40 : 8 = 5

16 : 2 = 8       32 : 4 = 8       56 : 7 = 8       40 : 5 = 8

Bài 3 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 48 con thỏ nhốt đều trong 8 chuồng. hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt

Lời giải:

Số con thỏ có trong mỗi chuồng là:

       48 : 8 = 6 (con)

Đáp số: 6con

Bài 4 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 48 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 con thỏ. Hỏi có mấy chuồng thỏ?

Tóm tắt

Lời giải:

Số chuồng thỏ là:

       48 : 8 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*