Bài 60: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 60: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 74, 75 – Bài 60: Luyện tập

Bài 1 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

abc(a× b) × ca × (b× c)
12,45,20,7(12,4 × 5,2) × …… = ………………………………
10,86,24,2……………………………………………………
4,0512,50,25……………………………………………………

Nhận xét: (a ×b) ×c = a ×(…… × …… )

Phép nhân các số thập phân có tính kết hợp:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân………………………………

b, Tính bằng cách thuận tiện nhất:

+) 7,01 × 4 × 25 = ……………………

+) 250 × 5 × 2 = ……………………

+) 0,29 ×8 ×1,25 = ……………………

+) 0,04 × 0,1 × 25 = ……………………

Bài 2 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính:

a,8,6 ×(19,4 + 1,3) = ……………………

b,54, 3 – 7,2 × 2,4 = ……………………

Bài 3 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một xe máy mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trng 3,5 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*