✅ Bài 61: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 61: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75, 76 – Bài 61: Luyện tập chung

Bài 1 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính

a, 653,38 + 96,92 = ……………………

35,069 – 14,235 = ……………………

b, 52,8 × 6,3 = ……………………

17,15 × 4,9 = ……………………

Bài 2 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính nhẩm:

a, 8,37× 10 = ………

39,4 × 0,1 = ………

b, 138,05 × 100 = ………

420,1 × 0,01 = ………

c, 0,29 × 10 =………

0,98 × 0,1 = ………

Bài 3 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Bài 4 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

abc(a + b) × ca × c + b × c
2,41,810,5(2,4 + 1,8) × ……= ………………………………
2,93,60,25……………………………………………………
3,110,50,45……………………………………………………

Nhận xét: (a + b) × c = a × …… + b × ……

hay: a × c + b × c = (a + ……) × ……

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

12,1 × 5,5 + 12,1 ×4,5 …………………………

0,81 × 8,4 + 0,81 × 2,6 = …………………………

16,5 × 47,8 + 47,8 ×3,5 = …………………………

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*