✅ Bài 60: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 60: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 70 – Bài 60: Luyện tập

Bài 1 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

37 × 96

539 × 38

2507 × 24

Lời giải:

Bài 2 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

n102022220
n × 78780

Lời giải:

n102022220
n × 787801560171617160

Bài 3 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một cửa hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền mà cửa hàng bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220800 (đồng)

Số tiền mà cửa hàng bán gạo nếp là:

16200 × 14 = 226800 (đồng)

Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

220800 + 226800 = 447600 (đồng)

Đáp số: 447600 (đồng)

Bài 4 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt

Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

Trung bình có: 32 học sinh

Khối Bốn, Năm có 16 lớp

Trung bình có: 30 học sinh

Cả 5 khối có:…….học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong các khối Một, Hai, Ba là:

16 × 32 = 512 (học sinh)

Số học sinh có trong các khối Bốn, Năm là:

16 × 30 = 480 (học sinh)

Tổng số học snh có trong 5 khối là:

480 + 512 = 992 (học sinh)

Đáp số: 992 học sinh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*