Bài 59: Nhân với số có hai chữ số

4.7/5 - (3 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 59: NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 69 – Bài 59: Nhân số có hai chữ số

Bài 1 trang 69 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

98 × 32

245 × 37

245 × 46

Lời giải:

Bài 2 trang 69 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức 25 × x với x bằng 15, 17, 38.

Mẫu. Với X = 15 thì 25 × X = 25 × 15 = 375

Lời giải:

Với X = 17 thì 25 × X = 25 × 17 = 425

Với X = 38 thì 25 × X = 25 × 38 = 950

Bài 3 trang 69 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt

1 vé thì: 15 000 đồng

96 vé thì: …….? đồng

Bài giải

Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

96 × 15 000 = 1440000 (đồng)

Đáp số : 1440000 đồng

Bài 4 trang 69 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*