Bài 64: Luyện tập

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 64: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 74 – Bài 64: Luyện tập

Bài 1 trang 74 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

435 × 300

327 × 42

436 × 304

Lời giải:

Bài 2 trang 74 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17

b) 58 × 635 + 48 × 635

c) 4 × 19 × 25

Lời giải:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

= 214 × 30

= 6420

b) 58 × 635 + 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

= 10 × 635

= 6350

c) 4 × 19 × 25 =100 × 19

= 1900

Bài 3 trang 74 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

a) 85 + 11 × 305

b) 85 × 11 + 305

Lời giải:

a) 85 + 11 × 305 = 85 + 3355

= 3440

b) 85 × 11 + 305 = 935 + 305

= 1240

Bài 4 trang 74 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Lời giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 đồng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*