✅ Bài 65: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 65: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 75, 76 – Bài 65: Luyện tập chung

Bài 1 trang 75 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = …. yến

20kg = …. yến

50kg = …. yến

b) 100kg = …. tạ

200 kg = …. tạ

500 kg = …. tạ

c) 1000kg = …. tấn

7000kg = …. tấn

11000kg = …. tấn

10 tạ = …. tấn

20 tạ = …. tấn

240 tạ = …. tấn

d) 100cm2 = …. dm2

700cm2 = …. dm2

1500cm2= ….dm2

100dm2 = ….m2

400dm2 = …. m2

1200dm2= …. m2

Lời giải:

a) 10 kg = 1 yến

20kg = 2 yến

50kg = 5 yến

b) 100kg = 1 tạ

200 kg = 2 tạ

500 kg = 5 tạ

c) 1000kg = 1 tấn

7000kg = 7 tấn

11000kg = 11 tấn

10 tạ = 1 tấn

20 tạ = 2 tấn

240 tạ = 24 tấn

d) 100cm2 = 1 dm2

700cm2 = 7 dm2

1500cm2= 15dm2

100dm2 = 1m2

400dm2 = 4 m2

1200dm2= 12 m2

Bài 2 trang 75 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

327 × 245

412 × 230

638 × 204

Lời giải:

Bài 3 trang 75 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 × 99 × 2

b) 208 × 97 + 208 × 3

Lời giải:

a) 5 × 99 × 2 = 5 × 2 × 99

= 10 × 99

= 990

b) 208 × 97 + 208 × 3 = 208 × (97 + 3 )

= 208 × 100

= 20800

Bài 4 trang 76 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Hai ô tô chạy từ hai đâu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhất mỗi phút chạy được 700 m. Ô tô thứ 2 mỗi phút chạy được 700m. Ô tô thứ hai mỗi phút chạy được 800m, sau 1 giờ 22 phút hai ô tô gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki–lô–mét? (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Cách 1:

Bài giải

1 giờ 22 phút = 82 phút

Quãng đường đó dài là:

(700 + 800) × 82 = 123000 (km)

Đáp số: 123 km

Cách 2:

Bài giải

1 giờ 22 phút = 82 phút

Quãng đường ô tô thứ nhất chạy được là:

700 × 82 = 57400 (m)

Quãng đường ô tô thứ hai chạy được là:

800 × 82 = 65600 (m)

Quãng đường đó dài là:

57400 + 65600 = 123 000 (m)

= 123 (km)

Đáp số: 123 km

Bài 5 trang 76 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết vào chỗ chấm:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = ……………..

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:…………….

Lời giải:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = a × a

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:

S = 15 × 5 = 225m2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*