✅ Bài 65: Bảng chia 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 65: BẢNG CHIA 9

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 75, 76 – Bài 65: Bảng chia 9

Bài 1 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Số bị chia9182736455463728190
Số chia9999999999
Thương

Lời giải:

Số bị chia9182736455463728190
Số chia9999999999
Thương12345678910

Bài 2 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

9 x 6 = ……        9 x 7 = ……        9 x 5 = ……        9 x 8 = ……

54 : 9 = …..        63 : 9 = …..        45 : 9 = …..        72 : 9 = …..

54 : 6 = …..        63 : 7 = …..        45 : 5 = …..        72 : 8 = …..

Lời giải:

9 x 6 = 54        9 x 7 = 63        9 x 5 = 45        9 x 8 = 72

54 : 9 = 6        63 : 9 = 7        45 : 9 = 5        72 : 9 = 8

54 : 6 = 9        63 : 7 = 9        45 : 5 = 9        72 : 8 = 9

Bài 3 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?

Tóm tắt

Lời giải:

Mỗi can có số lít dầu là:

      27 : 9 = 3 (lít)

Đáp số: 3 lít

Bài 4 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 27 lít dầu rót vào các can, mỗi can có 9 lít dầu. Hỏi có mấy can dầu?

Tóm tắt

Lời giải:

Số can dầu là:

27 : 9 = 3 (can)

Đáp số: 3 can.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*