✅ Bài 67: Chia cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 67: CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 78 – Bài 67: Chia cho số có một chữ số

Bài 1 trang 78 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

Lời giải:

Bài 2 trang 78 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một kho chứa 305 080 kg thóc. Người ta đã lấy ra 1/8 số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số ki–lô–gam thóc người ta đã lấy đi là:

305080 : 8 = 38135 (kg)

Số thóc còn lại trong kho là:

305080 – 38135 = 266945 (kg)

Đáp số: 266945 (kg)

Bài 3 trang 78 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tìm x

a) x × 5 = 106570

b) 450906 : x = 6

Lời giải:

a) x × 5 = 106570

x = 106570 : 5

x = 21314

b) 450906 : x = 6

x = 450906 : 6

x = 75151

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*