Bài 66: Chia một tổng cho một số

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 66: CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 77 – Bài 66: Chia một tổng cho một số

Bài 1 trang-77 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5

b) 24 : 6 + 36 : 6

Lời giải:

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5 = 14

(45 + 25) : 5 = 45 : 5 + 25 : 5 = 9 + 5 = 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6 = 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6 = 60 : 6 = 10

Bài 2 trang-77 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học snh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Cách 1:

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Bài 3 trang-77 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: a) Tính:

(50 – 15) : 5

50 : 5 – 15 : 5

b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

(50 – 15) : 5 ………… 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số……………………………

Lời giải:

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = 35 : 5 = 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3 = 7

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

Bài 4 trang-77 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8) = 4 × 20 = 80

3 ×17 + 3 × 25 – 3 × 2

Lời giải:

3 ×17 + 3 × 25 – 3 × 2 = 3 × (17 + 25 – 2) = 3 × 40 = 120

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*