Bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

3/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 67: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 77, 78 – Bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 77 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính:

a) 54 : 3       68 : 4       84 : 6       90 : 2

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

a) 98 : 3       89 : 2       87 : 4       79 : 7

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 2 trang 77 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một quyển truyện có 75 trang, bạn Hiền đã đọc được 1/5 số trang đó. Hỏi bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang?

Tóm tắt

Lời giải:

Số trang Hiền đã đọc được là:

     75 : 5 = 15 (trang)

Đáp số: 15 trang

Bài 3 trang 77 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 58l nước mắm, rót đầy vào các can 5l. Hỏi có thể rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước mắm?

Tóm tắt

Lời giải:

Số can nước mắm có thể rót được nhiều nhất là:

       58 : 5 = 11 dư 3 lít

Đáp số: 11 can, thừa 3 lít.

Bài 4 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ tiếp để được hình vuông

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*