Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 68: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78, 79 – Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 1 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

97 : 2       88 : 3       93 : 6       87 : 7

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 2 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 85 : 2       99 : 4       87 : 5       77 : 3

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 34 con thỏ nhốt cào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó?

Tóm tắt

Không quá 6 con : 1 chuồng

                  34 con : ? chuồng

Lời giải:

Ta có:

      34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

       5 + 1 = 6 (chuồng)

       Đáp số: 6 chuồng.

Bài 4 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình tam giác có một góc vuông:

Lời giải:

A. 6 giờ 4 phút         B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phút        D. 4 giờ 6 phút

Lời giải:

Chọn đáp án C

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*