Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 69: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 79, 80 – Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính:

639 : 3       492 : 4       305 : 5       179 : 6

   …………      ………….      …………      …………

   …………      ………….      …………      …………

   …………      ………….      …………      …………

Lời giải:

Bài 2 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
6676
8497
3585
4298

Lời giải:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
66761111
84971212
3585713
4298535

Bài 3 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói kẹo?

Tóm tắt

Lời giải:

Số gói kẹo có trong một thùng là:

       405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói.

Bài 4 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết (theo mẫu):

Số đã cho184m296kg368l
Giảm 8 lần184 : 8 = 23(m)
Giảm 4 lần184 : 4 = 46(m)

Lời giải:

Số đã cho184m296kg368l
Giảm 8 lần184 : 8 = 23(m)296 : 8 =37(kg)368 : 8 = 46(l)
Giảm 4 lần184 : 4 = 46(m)296 : 4 =74(kg)368 : 4 = 92(l)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*