✅ Bài 7: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 7: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 9 – Bài 7: Luyện tập

Bài 1 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

Bài 2 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

671 – 424          550 – 202

…………….         ……………..

…………….         ………………

…………….         ………………

138 – 45          450 – 260

…………….         ……………..

…………….         ……………..

…………….         ……………..

Lời giải:

Bài 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Số bị trừ421638820
Số trừ105254450
Hiệu162511

Lời giải:

Số bị trừ421638612820
Số trừ105254450309
Hiệu316384162511

Bài 4 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khối lớp Hai có 215 học sinh, khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai là 40 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh trong khối lướp Ba la:

215 – 40 = 175 (học sinh)

Đáp số: 175 học sinh

Bài 5 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán : 115kg đường

Ngày thứ hai bán    : 125kg đường

Cả hai ngày bán      : … kg đường?

Lời giải:

Cả hai ngày bán được số kg đường là:

125 + 115 = 240 (kg)

Đáp số: 240kg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*