✅ Bài 74: Tỉ số phần trăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 74: TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 90, 91 – Bài 74: Tỉ số phần trăm

Bài 1 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Kiểm tra sản phẩn của một nhà máy, người ta thấy cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phầm của nhà máy là: …….

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phầm của nhà máy là:……

Bài 2 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: …….

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là: …….

b) Tỉ số trên viết dưới dạng phân số thập phân là……; ……

Tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: ……; ……

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có …… cây cam.

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có …… cây chanh.

Bài 3 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Bài 4 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết thành phân số tối giản (theo mẫu):

a) 5% = ……………………… ;     b) 10% = ………………………

c) 15% = ………………………;    d) 30% = ………………………

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*