Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 75: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 91, 92 – Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 1 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Mẫu: 1,5127 =151,27%

a) 0,37 = ………………………;

b) 0,2324 = ………………………;

c) 1,282 = ………………………;

Bài 2 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a) 8 và 40

8 : 40 = ………………………

b) 40 và 8

40 : 8 = ………………………

c) 9,25 và 25

9,25 : 5 = ………………………

Bài 3 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333… = 63,33%

a) 17 và 18

17 : 18 = ………………………

b) 62 và 17

62: 17 = ………………………

c) 16 và 24

16: 24 = ………………………

Bài 4 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp 5B?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*