Bài 76: Tính giá trị của biểu thức

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 76: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 – Bài 76: Tính giá trị của biểu thức

Bài 1 trang 86 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 103 + 20 + 5 = ……………………….

Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là …….

b) 241 – 41 + 29 = ……………………….

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là …….

c) 516 – 10 + 30 = ……………………….

Giá trị của biểu thức 516 – 10 + 30 là …….

d) 635 – 3 – 50 = ……………………….

Giá trị của biểu thức 635 – 3 – 50 là …….

Lời giải:

a) 103 + 20 + 5 = 123 + 5 = 128

Giá trị của biểu thức

103 + 20 + 5 là 128.

b) 241 – 41 + 29 = 200 + 29 = 229

Giá trị của biểu thức

241 – 41 + 29 là 229.

c) 516 – 10 + 30 = 506 + 30 = 536

Giá trị của biểu thức

516 – 10 + 30 là 536.

d) 635 – 3 – 50 = 650 – 50 = 600

Giá trị của biểu thức

635 – 3 – 50 là 600.

Bài 2 trang 86 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính rồi viết vào chỗ chấm thích hợp:

a) 10 x 2 x 3 = ………………..

Giá trị của biểu thức 10 x 2 x 3 là ………..

b) 6 x 3 : 2 = ………………..

Giá trị của biểu thức 6 x 3 : 2 là ………..

c) 84 : 2 : 2 = ………………..

Giá trị của biểu thức 84 : 2 : 2 là ………..

d) 160 : 4 x 3 = ………………..

Giá trị của biểu thức 160 : 4 x 3 là …………

Lời giải:

a) 10 x 2 x 3 = 20 x 3 = 60

Giá trị của biểu thức 10 x 2 x 3 là 60.

b) 6 x 3 : 2 = 18 : 2 = 9

Giá trị của biểu thức 6 x 3 : 2 là 9.

c) 84 : 2 : 2 = 42 : 2 = 21

Giá trị của biểu thức 84 : 2 : 2 là 21.

d) 160 : 4 x 3 = 40 x 3 = 120

Giá trị của biểu thức 160 : 4 x 3 là 120.

Bài 3 trang 86 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Điền > < =

            44 : 4 x 5 ….. 52

            41 ….. 68 – 20 – 7

            47 ….. 80 + 8 – 40

Lời giải:

            44 : 4 x 5 > 52

            41 = 68 – 20 – 7

            47 < 80 + 8 – 40

Bài 4 trang 86 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam?

Tóm tắt

Lời giải:

Ba gói mì cân nặng là:

      80 x 3 = 240 (g)

Tổng số gam mì và trứng là:

       240 + 50 = 290 (g)

Đáp số: 290g

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*