✅ Bài 77: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 77: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 87 – Bài 77: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài 1 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 172 + 10 x 2 = ……………………

b) 10 x 2 + 300 = ……………………

c) 69 – 54 : 6 = ……………………

d) 900 + 9 x 10 = ……………………

e) 20 x 6 + 70 = ……………………

f) 72 + 300 x 3 = ……………………

Lời giải:

a) 172 + 10 x 2 = 170 +20 = 192

b) 10 x 2 + 300 = 20 + 300 = 320

c) 69 – 54 : 6 = 69 – 9 = 60

d) 900 + 9 x 10 = 900 +90 = 990

e) 20 x 6 + 70 = 120 + 70 = 190

f) 72 + 300 x 3 = 72 + 900 = 972

Bài 2 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Lời giải:

Tổng số bạn nam và nữ là:

       24 + 21 = 45 (bạn)

Số bạn có trong một hàng là:

       45 : 5 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*