Bài 78: Luyện tập

5/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 78: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 88 – Bài 78: Luyện tập

Bài 1 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 87 + 92 – 32 = ……………..

                   = ……………..

b) 138 – 30 – 8 = ……………..

                  = ……………..

c) 30 x 2 : 3 = ……………..

                  = ……………..

d) 80 : 2 x 4 = ……………..

                  = ……………..

Lời giải:

a) 87 + 92 – 32 = 179 – 32

                   = 147

b) 138 – 30 – 8 = 108 – 8

                  = 100

c) 30 x 2 : 3 = 60 : 3

                  = 20

d) 80 : 2 x 4 = 40 x 4

                  = 160

Bài 2 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 927 – 10 x 2 = ……………………

                   = ……………………

b) 163 + 90 : 3 = ……………………

                   = ……………………

c) 90 + 10 x 2 = ……………………

                   = ……………………

d) 106 – 80 : 4 = ……………………

                   = ……………………

Lời giải:

a) 927 – 10 x 2 = 927 – 20

                   = 907

b) 163 + 90 : 3 = 163 + 30

                   = 193

c) 90 + 10 x 2 = 90 + 20

                   = 110

d) 106 – 80 : 4 = 106 – 20

                   = 86

Bài 3 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 89 + 10 x 2 = ………………….

                   = ………………….

b) 25 x 2 + 78 = ………………….

                   = ………………….

c) 46 + 77 x 2 = ………………….

                   = ………………….

d) 35 x 2 + 90 = ………………….

                   = ………………….

Lời giải:

a) 89 + 10 x 2 = 89 + 20

                   = 109

b) 25 x 2 + 78 = 50 + 78

                   = 128

c) 46 + 77 x 2 = 46 + 14

                   = 60

d) 35 x 2 + 90 = 70 + 90

                   = 160

Bài 4 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối (theo mẫu):

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*