Bài 80: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 80: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 98, 99 – Bài 80: Luyện tập

Bài 1 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: a) Tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25:

21 : 25 = ……………………………….

b) Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người?

Bài 2 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: a) Tìm 34% của 27kg:

b) Một cửa hàng bỏ ra 5 000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi

Bài 3 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: a) Tìm một số biết 35% của nó là 49:

………………………………………

b) Một cửa hàng đã bán được 123, 5l nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 4 trang 99 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Trong bảng sau, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, cột thứ ba ghi tỉ số phần trăm của hai số a và b. Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

abTỉ số phần trăm của a và b
36,9642
1927%
32448%

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*