✅ Bài 81: Luyện tập chung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 81: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 99, 100 – Bài 81: Luyện tập chung

Bài 1 trang 99 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

+) 128 : 12,8

+) 285,6 : 17

+) 117,81 : 12,6

Bài 2 trang 99 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính:

a) (75,6 – 21,7 ) : 4 + 22,82 × 2 = …………………………………….

b) 21,56 : (75,6 – 65,8 ) – 0,354 : 2 = …………………………………….

Bài 3 trang 100 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Năm 2003 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2008 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8,5 tấn thóc. Hỏi:

a) So với năm 2003, năm 2008 số thóc mà gia đình bác Hòa thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu so với năm 2008, năm 2013 số thóc cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì năm 2013 gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Bài 4 trang 100 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bỏ ra 80 000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%.

Để tính số tiền lỗ ta phải tính:

A) 80 000 : 6       B) 80000 × 6

C) 80000 : 6 × 100       D) 80000 × 6 : 100

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*